Aivo tarjoaa mahdollisuuden integroida ohjelmamme muihin ulkoisiin järjestelmiin kuten kassa-, kirjanpito- ja potilaskertomusjärjestelmiin.

Kaikki ohjelmaan tallennettu tieto on siirrettävissä muihin järjestelmiin. Tämä pätee suurelta osin myös asiaankuuluvan tiedon siirtämiseen muista järjestelmistä Aivoon.

Kontakt oss