Aivo betyr hjerne på finsk

Vi i Aivo vet at alle institusjonskjøkken kan og vil servere god og næringsriktig mat til en lavest mulig kostnad. Derfor tilbyr vi brukervennlige standardprogram som gjør det lett å beregne, levere og servere mat med rett næring, til avtalt pris og som blir avlevert til rett tid.

Vi kjenner hverdagen

Aivo2000 er utviklet av og med erfarent kjøkkenpersonale slik at programmet kan benyttes av alle virksomheter uavhengig av størrelse og driftsform. Våre programmer er i bruk ved de minste enhetene i en kommune som ved de største helseforetak. Ved å sette kundens behov i sentrum har vi etablerte aktive tilbakemeldingsprosesser. Takket være tilbakemeldingene fra alle kunder rundt omkring i Norden er våre produkter vel forankret i virkeligheten. Vi bedømmer dette som ett av våre største konkurransefortrinn.

Nye behov,­ vår utfordring

I takt med at teknikk, samfunn og kundens behov endres, utvikles våre programmer kontinuerlig, samtidig som nye skapes.

Aivo er trygghet

Vi tilbyr tradisjonell grunnopplæring og spesialtilpasset videreutvikling i bruk og utnyttelse av våre programmer og med en gyldig service- og vedlikeholdsavtale står vi til tjeneste for support døgnet rundt, året rundt.

Forretningsidé

“Den beste datastøtte for offentlig matomsorg.”

Så lyder vår forretningsidé som Aivo legger tilgrunn for all sin virksomhet og som gjør oss allsidige og unike i et relativt smalt nisjemarked. Vi arbeider for en tett kundekontakt slik at vi kan videreutvikle egen programvare i tråd med kundens behov. For at våre kunder skal kunne oppnå sine mål innefor et rimelig tidsperspektiv, tilbyr vi tjenester som gjør det mulig for kunden å komme raskt i gang. Ut over tradisjonell opplæring og bistand tilbyr vi ulike konsulenttjenester, så vel tekniske som rent kjøkkenfaglige. Til daglig svarer vi på supporten fra våre kunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island og Frankrike.

Historie

“Björn Hellstrøm er kostdataprogrammenes far! Hans banebrytende engasjement åpnet markedet for dataprogrammer til storkjøkken. Nå står vi på terskelen til dataalderen også innenfor den institusjonsbaserte matomsorgen. Derfor har vi overrakt han og hans medarbeidere på Aivo AB årets GULLTALLERKEN for 1988.”

Så lyder begrunnelsen for “Gulltallerken” som årlig deles ut av fagbladet “Restauranger och Storkök”.

Det begynte i mars 1981 på messen “Datakraft 81″ i Malmø. Hovedredaktøren og forleggeren for “Kokebok for Storkjøkken” ville finne noen som kunne hjelpe til med å legge kokeboken inn på data, og oppdraget gikk til Aivo.

Samarbeidet inspirerte videre til arbeidet med å utvikle et dataprogram for storkjøkken og dermed ble ideen født for Aivos forretningsidé som også i dag er høyst gjeldende. ”Den beste datastøtte for offentlig matomsorg”

Dataversjonen av Kokebok for Storkjøkken og samarbeidet med kunder for øvrig inspirerte til utviklingen av nye programmer. Nye programmer er skapt kontinuerlig og kundenes aktive tilbakemeldinger har gitt det resultat at programvaren til en hver til har vært tilpasset kundene behov og ønsker. Samfunnets og den raske teknologiske utviklingen har også vært førende for utviklingen av Aivos produkter. Aivos programvare kan derfor benyttes både på frittstående datamaskiner som innenfor et større nettverk der tilgangen til programmet skjer via intra- eller internett.

Det verktøyet som Aivo utvikler innenfor er stadig under forandring og ser i dag helt annerledes ut enn det som var tilgjengelig på markedet på 80-tallet. Flere systemarkitekter har bidratt til å gjøre systemet så dynamisk og brukervennlig slik at det passer på de markeder Aivo opererer. Programmene benyttes av så vel små som store kjøkken, men i antall er det de kommunale kjøkken som dominerer. Under de seneste år har Aivo blitt hovedleverandør til flertallet av de private aktører som betjener driften ved mange av de nordiske storkjøkken.

Aivo var representert i samtlige nordiske land tidlig på 90-tallet. I dag er Aivo representert i Norge og Finland av egne datterselskap. Det danske markedet har vi, etter noen forsøk med egne datterselskap, valgt å betjene ut fra Aivo Norge AS i Trondheim. Aivo har også noen aktive service- og vedlikeholdsavtaler med kunder i Frankrike, etter en satsing på midten av 90-tallet.

Med årene har Aivo mer og mer blitt delaktig i lokale utviklingsprosjekter som har kommet som en konsekvens av innføringen av Aivo2000 i kjøkkenet. De administrative funksjoner i et kjøkken kan utføres mer rasjonelt ved hjelp av Aivo2000 samt at det å opprettholde og videreutvikle kvaliteten krever mindre ressurser. Når loven om sporbarhet kom, ble spranget til å ta i bruk et dataprogram i kjøkkenet enklere og mer naturlig. Aivo har med sitt personale muligheten til å hjelpe de kjøkken som har behov for ekstern bistand utført både kostnadseffektivt og profesjonelt.

Kontakt oss