Modulen AivoBestilling Hjem er et meget praktisk verktøy for de kommuner som ønsker å forbedre mattilbudet til hjemmeboende brukere. Ved at den enkelte selv (pårørende eller andre) gis en mulighet for selv å administrere egne bestillinger, kan fleksibiliteten og valgfriheten øke uten at kommunes administrative kostnader øker nevneverdig. Vi tror at økt valgfrihet og fleksibilitet vil medvirke til økt matlyst og bedre kosthold.

Slik fungerer AivoBestilling Hjem

Kjøkkenet registrerer kundene i modulen, defineres kundens behov og kobler tildeler kunden et brukernavn og passord. Når kunden (pårørende eller andre) logger på, kan kunden se aktuell meny og foreta en bestilling. Alternativet er at kjøkkenet forhåndsregistrerer og kunden ser hva som kommer og eventuelt endrer meny eller avbestiller. Måltidene for normal- og spesialkost presenteres med bilde, energisirkel og innholdsdeklarasjon. Kunden velger måltid ett etter flere og bestillingen sendes til kjøkkenet.

Statistikk og faktureringsunderlag

Kunden kan bestille daglig innenfor kjøkkenets bestillingsfrister, for en uke eller så langt fram i tid kjøkkenet har lagt til rette for. AivoBestilling Hjem inneholder de samme rapporteringsfunksjoner som alle våre moduler slik at kunden kan gå inn å se hva som er bestilt og til hvilken kostnad.

Kontakt oss