AivoDiet er et oversiktlig og brukervennlig næringsberegningsprogram. Ved hjelp av AivoDiet kan man næringsberegne individuelle matinntak eller utarbeide individuelle måltidsanbefalinger. Programmet benyttes av klinisk ernæringsfysiologer, forskere, næringsmiddelindustrien eller andre.

Man kan blant annet:

  • Utrede og planlegge måltider for personer i relasjon til et observasjonstilfelle
  • Registrere personens lengde og vekt.
  • Gjennomføre en tallmessig og/eller en grafisk vurdering av matinntak per dag eller over en lengre periode.

Kostregistreringsmetoden kan enten være basert på eksakt veid mengde, eller antatt mengde etter 24h recall. Verdiendringer kan synliggjøres opp mot en standardnorm eller etter en individuell norm som tar hensyn til energibehovet ut fra pasientens lengde, vekt og aktivitet. Resultatet vises i oversiktlige grafer og tall som enkelt kan skrives ut med eller uten valgt anbefaling.

Innarbeid oppskrifter som kunden/pasienten kan ha nytte av

AivoDiet er et praktisk verktøy som hjelper deg å ta fram næringsberegnede kostråd. Oppskriftene tar hensyn til vann- og vitamintap ved tilberedning Ingrediensenes vektenhet kan angis i standardenheter eller husholdningsmål.

Kontakt oss