Hvordan ivaretar din virksomhet dagens krav til dokumentasjon og merking?

Den nye matinformasjonsforordningen trådde i kraft vinteren 2014. Da fikk man som matvareprodusent og leverandør et større ansvar for å dokumentere avlevert matkvalitet, herunder allergeninformasjon.

Uavhengig av ditt driftsopplegg og serveringsform skal informasjonen enten medfølge produktet i form av en etikett eller kunne framskaffes skriftlig i en annen form.

Den nye forordningen forutsetter at kjøkkenet til en hver tid har full kontroll på matens ingredienssammensetting og vite hvilke allergener som inngår

Aivo2000 er et utmerket redskap for å kunne ivareta dagens dokumentasjonskrav.

Ved hjelp av Aivo2000 kan kjøkkenet bygge opp et oversiktlig system som legger til rette for at man til en hver tid kan hente ut ønsket informasjon.

Kontakt oss