Har dere benyttet Aivo2000 i flere år, eller er dere helt nye kunder av Aivo? Uansett utgangspunkt og kompetansenivå finnes det alltid et behov for bistand/opplæring som kan bidra til å videreutvikle nettopp din virksomhet. Aivo skreddersyr bistand og opplæring etter kundens behov, men det finnes også pakkeløsninger:

  • grunnopplæring
  • videreopplæring
  • fordypning/ekspertopplæring
  • opplæring for systemansvarlig
  • installasjonsopplæring

Hvilke former for konsulenttjenester tilbyr Aivo?

  • Aivo tilbyr virksomhetsutvikling og prosjektledelse innenfor området storhusholdning.
  • – Har dere benyttet Aivo2000 i flere år og behøver en opprydning i databasen eller effektivisere dagens arbeidsprosesser? Vi kommer gjerne for å gjennomgå dagens opplegg der vi synliggjør hvordan dere kan optimere utnyttelsesgraden av Aivo2000 i din virksomhet.
  • – Vi kan hjelpe til med å lede oppbyggings- og implementeringsprosessen av Aivo2000 innenfor din organisasjon.
  • – Vi kan bidra til at Aivo2000 blir en viktig brikke i deres internkontroll- og kvalitetssikringssystem (HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points)

Våre ansatte har varierende kompetanse innfor fagfeltet. De er enten utdannet kostøkonomer, kokker eller klinisk ernæringsfysiologer. Alle har lang fartstid fra storkjøkkenbransjen og alle har dessuten mange års erfaring som virksomhetskonsulenter.

Kontakt oss