Aivo tilbyr prosjektledelse og virksomhetsutvikling innenfor offentlig matomsorg.

Vi kan hjelpe til med å lede integreringen av Aivo2000 innefor hele organisasjonen.

Vi kan hjelpe til med å optimalisere produksjons- og logistikkopplegget ved hjelp av Aivo2000.

Vi kan hjelpe til med å integrere Aivo2000 opp mot kjøkkenets øvrige kvalitetssikringssystemer.

Aivo Norge AS tilbyr generell kjøkkenrelatert konsulentbistand i samarbeide med RO – Resurssenter for omstilling i kommunene, for kommuner og sykehus som ønsker å vurdere kjøkkendrift og matproduksjon ut i fra ulike behov og forutsetninger.

Kontakt oss