Aivo betyder hjärna på finska

Vi på Aivo vet att alla storhushåll kan och vill servera god och näringsriktig mat till ett bra pris. Därför erbjuder vi användarvänliga dataprogram som gör det lätt att beräkna, leverera och servera anpassad mat med rätt näring, till rätt pris i rätt tid.

Vi vet hur det fungerar

Våra program är utvecklade för att passa alla verksamheter, oavsett storlek. Det är därför de används i de minsta enheterna i en kommun likaväl som i det största sjukhuset i ett landsting.Vi lyssnar på våra kunder och sätter deras behov i centrum. Tack vare detta är våra produkter väl förankrade i verkligheten, vilket är en av våra främsta styrkor.

Nya behov ­ vår utmaning

I takt med att teknik, samhälle och kunders behov förändras utvecklas också våra produkter samtidigt som nya skapas.

Aivo är trygghet

Vi erbjuder utbildning i våra program och med vårt support- och underhållsavtal står vi till förfogande för support dygnet runt, året runt.

Affärsidé

”Vi tillhandahåller professionella IT-lösningar och verksamhetstjänster inom måltidsbranschen. Med hög kompetens och kvalitet utvecklar vi våra kunders verksamhet idag och imorgon.”

Vi arbetar för en tät kundkontakt och med utveckling av system för måltidsbranschen. För att våra system skall vara smidiga att använda erbjuder vi tjänster som gör det möjligt för kunden att snabbt komma igång. Vi utbildar och utför olika typer av konsultarbeten, såväl tekniskt som rent kökskonsultativt. När allt är på plats ansvarar vi för supporten till kunderna i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island.

Historia

”Björn Hellström är köksdatorns gudfader! Han har outtröttligt berett marken för ett datoriserat storkök. Nu står vi på tröskeln till dataåldern, också inom institutionernas matlagning. Därför har vi givit honom, och hans medarbetare på AIVO AB, 1988 års GULDTALLRIK!”

Så lyder motiveringen till ”Guldtallriken” som årligen delas ut av tidningen ”Restauranger och Storkök”.

Det började i mars 1981 på mässan ”Datakraft 81″ i Malmö. Huvudredaktören och förläggaren för ”Kokbok för Storkök” ville hitta någon som kunde hjälpa till att datorisera kokboken, uppdraget gick till Aivo.

Samarbetet inspirerade till vidare arbete med dataprogram för storhushåll och därmed föddes Aivos affärside som än i dag gäller: ”Att vara det bästa datorstödet för professionell måltidsservice.”

Kokbokens datorisering och samarbetet med kunder inspirerade till nya program. Produktutvecklingen har sedan varit stark. Nya program har skapats kontinuerligt och de befintliga har anpassats löpande efter önskemål från kunderna. Samhällstrender och den snabba teknikutvecklingen har givetvis också haft en stark påverkan på Aivos produkter.

Det verktyg som Aivo utvecklar är under ständig förändring och ser i dag helt annorlunda ut än det som presenterades på marknaden på 80-talet. Programmen används av såväl små som stora kök och i antal är det kommuner som dominerar bland kunderna. Aivo är idag huvudleverantör till flertalet av de privata aktörer som sköter driften av kök inom den offentliga sektorn.

Aivo var representerat i samtliga nordiska länder när 90-talet började. Idag är Aivo starkt och representeras i Norge samt Finland av dotterbolag.

Kontakta Oss

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.