SkolmatSverige har tagit fram ett verktyg som hjälper skolor att utvärdera, utveckla och dokumentera kvaliteten på sina skolmåltider utifrån ett helhetsperspektiv. Verktyget är kostnadsfritt, kommersiellt obundet och bygger på frivillig användning och rapportering. Den informationen som SkolmatSverige får in från sina användare bidrar till nationell data och kunskap om skolmåltidskvalitet i Sverige.

Aivo2000 och SkolmatSveriges verktyg

Vi på Aivo får många frågor om man behöver använda verktyget som erbjuds av SkolmatSverige när man använder ett kostdatasystem och svaret är ja, de kompletterar varandra genom att täcka olika kvalitetsaspekter! Skolmat Sverige kan ses som ett komplement till vårt kostplaneringssystem och skolorna kan med fördel använda båda tillsammans.

Med Aivo2000 kan du t.ex. enkelt få fram underlag som ger dig bra dokumentation för att kunna svara på nivå 1 (av 3) i SkolmatSveriges verktyg, som handlar om bland annat måltidsutbud, näringsriktighet samt säker mat. Med hjälp av Aivo2000 är näringsberäkningen redan klar och finns att hämta ut.

Fördelen med att kombinera SkolmatSverige med Aivo2000 är att ni alltid kan presentera vilken näringsriktighet ni har i era menyer igår, idag och imorgon. All statistik och underlag finns sparat och dokumenterat.

Att kontinuerligt arbeta med Aivo2000 säkerställer att våra skolbarn får den mat som ni har planerat, utifrån de riktlinjer som ställs på skolmaten. Med hjälp av Aivo2000 kan ni även säkerställa att ni serverar korrekt mat till de elever som har allergier av olika slag. Med hjälp av SkolmatSverige kan ni även utvärdera pedagogiska-, miljö- samt organisatoriska aspekter av skolmåltiderna.

Kartläggning av skolmåltiderna – framtida forskningsmaterial

Det finns flera skäl till att skolmåltiderna kontinuerligt bör kartläggas. För det första, skolmåltiden finansieras av skattemedel och vi bör rimligtvis följa upp att våra skattepengar används på rätt sätt och att alla barn, oavsett var de bor eller vilken skola de går på, får möjlighet att äta en god och näringsriktig måltid i skolan. För det andra medför kontinuerlig kartläggning att vi lättare kan identifiera behov av mer resurser, kunskap etc. och förmedla detta till beslutsfattare på såväl kommunal som nationell nivå. Sist men inte minst kan de initiera forskning kring faktorer med betydelse för skolmåltidens kvalitet, hur eleverna äter och inte minst dess effekter på hälsa och inlärning. För att SkolmatSveriges verktyg ska kunna generera representativa nationella data krävs det att en tillräckligt stor och representativ del av Sveriges grundskolor använder verktyget.

Tillsammans kan vi lyfta skolmatsfrågorna!

För mer information om SkolmatSverige läs på www.skolmatsverige.se.

Kontakta Oss

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.