AivoDiet är ett program speciellt framtaget att utveckla och utvärdera olika kost och livsmedelsprodukter. Modulen används av dietister, forskare och livsmedelsföretag att:

• Värdera och planera koster per individ i relation till observationstillfälle.
• Registrera personens längd och vikt.
• Genomföra numerisk och/eller grafisk värdering av kostintaget per dag eller under längre perioder.

Värderingen kan göras mot standardnorm eller efter en individuell norm som tar hänsyn till energibehovet. Kostregistreringsmetoden kan vara vägd eller skattad registrering eller 24h recall.

Skriva in recept som patienten kan ha nytta av

AivoDiet är ett smidigt verktyg som hjälper dig ta fram näringsberäknade kostråd. Recept tar hänsyn till vatten- och vitaminförluster vid tillagningen och du kan använda information om olika produkter. Kvantiteterna anges i standardenheter eller hushållsmått.

Kontakta Oss

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.